Draudimas

Kelionės draudimas, norintiems gauti vizą į Rusiją

 

Rusija. Siekiant gauti bet kokio tipo vizą į Rusiją, yra privalomas kelionės (medicininių ir repatriacinių išlaidų) draudimas. Draudimo trukmė turi sutapti su vizos į Rusiją galiojimo laikotarpiu (draudimas negali galioti trumpiau už Rusijos vizą). Nuo 2015-01-01 bet kokie bankiniai ar kreditinių kortelių kelionių į
užsienį draudimai (sertifikatai) yra netinkami. Medicininių ir repatriacinių išlaidų draudimo liudijimo (poliso), atitinkančio RUSIJOS AMBASADOS konsulato Lietuvoje taisykles, reikalavimai:

 • Teritorijų sąraše, kuriuose galioja draudimas, turi būti būtinai įrašyta „Rusija“ ar „Rusijos Federacija“. Pvz., „visas pasaulis, įskaitant Rusiją“ (jeigu bus įrašyta tik „visas pasaulis“ – polisas netinkamas).
 • Kelionės draudimo liudijimas turi būti išrašytas viena iš šių kalbų: lietuvių, rusų, anglų.
 • Minimali draudimo suma: 30 000 eurų.
 • Draudimas, kuriame draudžiančiuoju asmeniu yra nepilnametis, yra negaliojantis (pvz., nepilnametis asmuo negali apdrausti savęs ar bet kokį kitą asmenį).
 • Apdraustojo asmens vardas ir pavardė (įskaitant asmens kodą ar gimimo datą) turi būti įrašyti tiksliai pagal asmens tapatybės liudijimą.

 

vizairusija.lt biure suteikiama galimybė įsigyti kelionių draudimą į Rusiją, kurį suteikia draudimo bendrovė „Gjensidige“.

 

MEDICININIŲ IŠLAIDŲ DRAUDIMO SĄLYGOS
Draudžiamasis įvykis yra apdraustojo kreipimasis į gydymo įstaigą užsienyje ar jo mirtis dėl atsitiktinio kūno sužalojimo ir/ar netikėto ūmaus sveikatos sutrikimo, kurių pirmieji simptomai, keliantys grėsmę apdraustojo gyvybei bei reikalaujantys būtinosios medicinos pagalbos, atsirado draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu apdraustajam esant užsienyje, išskyrus kitus įvykius.
Jei Jūs pasirinkote šį medicininių išlaidų draudimą, tai draudimo kompanija apmokės išlaidas:

 • Būtinoji medicinos pagalba suteikiama (ambulatorinėje gydymo įstaigoje, kur už suteiktas medicinos paslaugas galima sumokėti pačiam. Tuo atveju iš gydymo įstaigos reikia gauti pažymą, kurioje būtų nurodyta sveikatos sutrikimo diagnozė, atlikti tyrimai ir skirtas gydymas bei sąskaitų, patvirtinančių apmokėjimą už suteiktas medicinos paslaugas, originalus) ir/ ar (stacionarinėje gydymo įstaigoje);
 • Gydytojo paskirtus vaistus (be gydytojo paskyrimo gali būti įsigyjami būtini vaistai ar medicininės priemonės iki 25 EUR sutarties galiojimo metu);
 • Būtinosios odontologinės pagalbos (neviršijant 200 EUR per visą draudimo laikotarpį);
 • Skubios medicininės pagalbos nėštumo ar gimdyvių komplikacijos atveju (neviršijant 200 EUR per visą draudimo laikotarpį);
 • Medicininiu požiūriu neatidėliotiną transportavimą iki artimiausios gydymo įstaigos (kai yra išduotas vežimo bilietas);
 • Medicininio repatrijavimo (šį išlaidų būtinumą turi patvirtinti ADB „Gjensidige“);
 • Apdraustojo palaikų repatrijavimą (suma negali viršyti 10 000 EUR, kai įvykis įvyko Europos teritorijoje);
 • Lydinčio asmens kelionę (Iki 5 parų; šį išlaidų būtinumą turi patvirtinti ADB „Gjensidige“);
 • Vaikų likusių be suaugusiųjų priežiūros parvežimą (Iki 5 parų; šį išlaidų būtinumą turi patvirtinti ADB „Gjensidige“).